Urbanism

Descrierea serviciului

Serviciul de urbanism asigură aplicarea tuturor măsurilor și standardelor stabilite prin lege și hotărâri ale consiliului local în aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului și a teritoriului administrativ.

 

Obiective specifice:

  • Redactează și eliberează certificate de urbanism;
  • Monitorizează dezvoltarea construcțiilor pentru a se respecta Planurile Urbanistice;
  • Gestionează reclamațiile și sesizările legate de construcții.

Factori de influență:

  • Geografie: specificul geografic al municipiului;
  • Dimensiune: suprafața municipiului raportată la densitatea populației și a clădirilor;
  • Probleme structurale: componența solului și structurile deja existente;
  • Patrimoniu: clădiri și alte spații cu valoare culturală;
  • Standarde și legislație: totalitatea legilor și a hotărârilor locale ce influențează construcțiile