Transport public local

Descrierea serviciului

Serviciul de transport public local de persoane asigură cetățenilor mijloace de transport sigure, de încredere, la costuri suportabile, către locul de muncă, școli, reședință etc. Folosirea pe scară largă a transportului în comun ajută la decongestionarea traficului și îmbunătățește calitatea mediului ambiant.

 

Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: (1) se efectuează de către un operator de transport rutier licenţiat, (2) pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, respectiv pe raza administrativ-teritorială a zonei metropolitane, sau numai între localităţile unui judeţ, în funcţie de tipul de transport, (3) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către autorităţile competente, (4) în baza unui regulament-cadru, (5) iar persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite.

 

Politicile de mobilitate urbană trebuie să aibă în centrul lor reorientarea cetățenilor dinspre transportul cu automobilul individual către soluții de mobilitate alternative, acestea având în centrul lor serviciul de transport public local. Astfel, în mediul urban, primăriile își asumă garantarea unor timpi de deplasare cu transportul în comun, nu cu cel individual. Beneficiile la nivelul orașelor și municipiilor sunt multimple: îmbunătățirea calității aerului, scăderea incidenței bolilor cardio-respiratorii (și a implicit costurilor sociale și economice ale acestora) îmbunătățirea aspectului urban și a calității vieții per ansamblu.

 

Obiective specifice:

 • Oferirea de alternative de mobilitate cetățenilor rezidenți pentru asigurarea deplasării către locurile de muncă, educație, servicii de sănătate, centre comerciale și oportunități de recreere;
 • Asigurarea serviciilor de mobilitate/tranzit comunităților locale la prețuri accesibile dar respectând principiul reponsabilității în fața plătitorilor de taxe;
 • Asigurarea serviciilor de mobilitate prieteneoase cu mediul.

 

Pentru ca cetățenii să folosească transportul în comun (și nu pe cel individual), acesta trebuie să îndeplinească câteva criterii:

 • Să fie de încredere (reliability) – Încrederea în respectarea unui program orar prealabil anunțat (afișat) și cunoscut;
 • Să ofere confort/calitate (convenience) – Mijloace de transport și stații salubre, respectând standardul de maxim 4 pers./m2 ;
 • Să asigure o bună conectivitate (conectivity) – Posibilitatea schimbării facile a traseelor și direcțiilor de deplasare, oferind în același timp o bună acoperire a spațiului urban, (prin transport intermodal);
 • Să aibă accesibilitate – Accesul tuturor călătorilor indiferent de vârstă, gen, handicap fizic (nevăzători, persoane cu dizabilități motorii etc.);
 • Să fie suportabil de către populație (afordable) – Convenabil din punctul de vedere al costurilor la nivelul utilizatorului;
 • Suportabilitate bugetară – Costul total al serviciului (prețul plătit de călători plus subvenția) să fie suportabil pentru bugetul instituției care-și asumă serviciul public de transport în comun, fără a genera îndatorări împovărătoare, care să inhibe dezvoltarea.

 

Factori de influență:

 • Demografia:venitul mediu pe gospodărie, gradul de deținere în proprietate a auto individual, vârsta populației și a comunităților;
 • Condițiile economice: Creșterea tarifului, fluctuațiile prețurilor energiei, dezvoltarea mediului economic;
 • Factori de mediu:Topgrafia orașului și clima;
 • Natura Transitului:Diversitatea și numărul rutelor, proximitatea și frecvența serviciului, acoperirea și orarul de funcționare, Tehnologia folosită, GPS, existența priorității în traffic (benzi dedicate). Existența metroului – costuri de utilizare ridicate;
 • Populație non-rezidentă:Aria de desrvire se poate extinde dincolo de teritoriul localității.
 • Dimensiunea ariei de livrare:Costuri mai mari per capita în cazul serviciilor de transport care operează în comunități extinse și denistatea scăzută populației;
 • Sistemul de tranzit:capacitatea de transport, compoziția flotei (autobuz, tramvai, metrou), diesel versus hybrid, vechimea parcului auto.