Spatii verzi

Descrierea serviciului

Acest serviciu asigură administrarea tuturor spațiilor verzi din intravilanul municipiului, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației.

Spațiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din intravilanul localităților:

 1. spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâșii plantate;
 2. spații verzi publice de folosință specializată:
  1. grădini botanice și zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziționale, zone ambientale și de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ;
  2. cele aferente dotărilor publice: creșe, grădinițe, școli, unități sanitare sau de protecție socială, instituții, edificii de cult, cimitire;
  3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanță;
 3. spații verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri și baze sportive;
 4. spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă;
 5. culoare de protecție față de infrastructura tehnică;
 6. păduri de agrement.
 7. pepiniere și sere.

 

Obiective specifice:

 • protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;
 • menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;
 • regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;
 • elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;
 • identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;
 • extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

 

Factori de influență:

 • Geografie: specificul geografic al municipiului;
 • Dimensiune: suprafața municipiului raportată la densitatea populației și a clădirilor;
 • Standarde și legislație: totalitatea legilor și a hotărârilor locale ce influențează spațiile verzi și mediul