Locuire sociala

Descrierea serviciului

Serviciul de locuire socială oferă locuințe care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței. Locuințele sociale sunt atribuite pe baza unui set de criterii stabilit, anual, la nivelul municipalității și adoptat prin hotărâre de consiliu local.

 

Tipurile de servicii/locuințe oferite:

  • Locuințe deținute de municipalitate, construite sau cumpărate de pe piața liberă de autoritatea publică locală;
  • Locuințe ale organizațiilor non-profit;
  • Subvenții de chirie.

 

Factori de influență:

  • Tipul de persoană: în baza criteriilor de alocare uneori se pot prioritiza diferite grupuri sociale în funcție de necesitățile locale;
  • Condițiile economice: cererile pentru locuințe sociale cresc în perioadele de creșteri sau scăderi economice accentuate;
  • Infrastructură: starea și vârsta locuințelor sociale, accesul și echiparea tehnică;
  • Legislație: standardele legislative care permit încadrarea unui individ în grupul ce poate accesa locuințe sociale;
  • Localizare: localizarea locuințelor sociale poate determina costurile și modelul de distribuție a serviciului.
  • Forma de proprietate: forma de proprietate limitează tipul de intervenție disponibil autorității locale în vederea administrării și întreținerea locuințelor sociale de pe teritoriul său
  • Finanțare serviciului: modul de finanțare și dimensiunea bugetului serviciului limitează numărul și tipul serviciilor oferite: E.g. lipsa fondurilor de construcție /achiziție poate limita serviciul la chirii subvenționate.