Benchmarking pentru municipii

Benchmarking-ul reprezintă un proces structurat pentru compararea serviciilor publice ale unor primării de municipii cu practici similare identificate din alte primării și implementarea celor mai bune idei în procesele proprii. În cazul nostru, benchmarking-ul este un model de îmbunătățire a calității serviciilor publice. Mai mult...

Obiectivul general al proiectului

Implementarea unui instrument de monitorizare de tip benchmarking urban adresat principalelor municipii din România, pentru ca acestea să-și poata poata compara performanța în livrarea serviciilor publice la nivel local, în vederea facilitarii proceselor de transfer de cunostințe si adaptare la necesitaþile locale pentru a se raporta la standarde comune de calitate și performanță. Mai mult...

 

 

 

La nivel național, serviciile publice sunt livrate la parametri de calitate și standarde de cost diferite, municipiile din România, neavând instrumente de comparație pentru a-si putea îmbunatăți prestarea diferitelor servicii publice.

Romanian Urban Index (RUI) este instrument de monitorizare de tip benchmarking urban adresat principalelor municipii din România, pentru ca acestea să-și poata poata compara performanța în livrarea serviciilor publice la nivel local, în vederea facilitarii proceselor de transfer de cunostințe si adaptare la necesitaþile locale pentru a se raporta la standarde comune de calitate și performanță.